Асуулга (нэгийг сонгоно уу)

Сайтын талаарх таны бодол?

Дүнг харах

Loading ... Loading ...

Нийтлэлийн Архив

 • [—]2014 (2)
 • [+]2013 (5)
 • [+]2012 (20)
 • [+]2011 (72)
 • [+]2010 (22)
 • [+]2009 (1)

Сүүлийн 8 сэтгэгдэл

 1. “Бурханы Yг - Ариун Библи-д Экклесиа-гийн утга санааг санаатай санаагуйгээр "гуйвуулcан" (bias terminology) явцуу нэр хэрэглэж болохгуй л дээ!? ”

 2. “Англи хэлний "Being" & "Doing" (ad) (Байх, Уйлдэх) гэсэн уг байх, грамматик талаасаа "Экклесиа" нь "Being" (Байх) гэсэн …”

 3. “One Ecclesia, but many fellowships in Christ! ”

 4. “... тун будлиантай... ”

 5. “Учир иймд, Экклесиа -гийн монгол хувилбар нь "Экклесиа", эсвэл "Экклэс " байх ёстой гэсэн асуудлыг дэвшуулж байна! Тэрчлэн Ариун Библийн монгол …”

 6. “Ариун Библи -д Экклесиа нь "Экклесиа" - гаараа буюу "Итгэлийн гэр бул - Христийн Бие " гэсэн утга санаагаараа …”

 7. “Ариун Библи-д чанарын шалгалт хийж буй анд нар дээр дурьдсан асуудлуудыг дахин нягтлан узнэ уу?! ”

 8. “Орос цагаан толгойн "font" хэрэглэж буйг анзаарч байгаа биз ээ. ”

МУ-ын Төрийн Дуулал

Теологийн Товхимлын Шинэ Дугаар гарлаа!

Энэ жилийн анхны буюу 5 дах удаагийн товхимол гарсныг мэдэгдье. Олж уншихыг уриалж байна.

Библи ба Теологийн Боловсрол

Оршил

Энэхүү нийтлэл маань нэгэнт Ариун Бичээс Нийгэмлэгийн 10 жилийн ойд зориулагдаж буй болохоор энэхүү нийгэмлэгийнхээ ач холбогдлыг итгэгч хүн… Цааш унших

Теологийн Товхимол гарлаа- уншаарай!

Библийн Сургалтын Төвийн эрхлэн гаргаж буй Теологийн Товхимлын 4 дэх дугаар гарахад бэлэн боллоо.
Энд Библийн боловсролын чухал байр суурийн… Цааш унших

Мэдлэг ихэрхэг болгодог … Библийн сургуульд сур!

1Коринт 8:1 – “Шүтээнүүдэд өргөсөн тахилын тухайд гэвэл бид цөмөөрөө мэдлэгтэй гэдгийг бид мэднэ. Мэдлэг ихэрхэг болгодог, харин хайр сургамжилдаг… Цааш унших

Ээ дээ, элэг минь эмтрэх юм даа

Ж.Пүрэвдорж (Телевизийн нэвтрүүлгээс сэдэвлэв)

Ээ дээ, элэг минь эмтрэх юм даа
Эх нь хаясан гэнэ лээ охиныгоо
Эрлэг ирсэн ч… Цааш унших

Алтыг нь аваад Авдрыг нь хаяв

Орчин цагийн Монгол хэлнээ Библийг анхлан орчуулсан Жонн Гиббенс гэдэг англи ах маань саяхан Монгол дах Христитгэлийн аль нэг талбараар… Цааш унших

Ховд нутаг ба 20/10

Саяхан Баярын Мэдээ Чуулганы Ховд дах цуглаандаа очиж үйлчилж ирлээ. Эсийн бүлгийн семинарт маань манай болон тэндэхийн хэдэн ахлагчид, гишүүд… Цааш унших

Мэндэлсний Баяр аа гэж…

Өмнө нь Мэндэлсний Баярын талаар бичиж байсан л даа. Гэхдээ бас энэ жил Бурханы надад ойлгуулсан ганц хоёр зүйлийг би… Цааш унших

Томас Мертон

If you attempt to act and do for others or for the world without deepening your own self-understanding, freedom, integrity… Цааш унших

Колоссай 3:9

“Бие биедээ худал бүү ярь.” – Колоссай 3:9а
Энд бие биедээ худал ярьж болохгүйг онцолж хэлсэн хэсэг маш сонирхолтой санагдсан.… Цааш унших

Та нар бол газрын давс

Давсны мөн чанар:
гашуун- хэрэв давсны гашуун амт үгүй бол тэр давс биш болдог. Итгэгчдийн дунд давсны гашуун амт мэт… Цааш унших

Томас а Кэмписийн бүтээлээс өчүүхэнг хүргэх нь

Томас а Кэмписийн (1380 – 1471) бүтээл “Христийг даган дуурайх нь” номоос өчүүхэнг буюу хоёрхон бүлэгийг орчуулан түүний энэ бүтээлийн… Цааш унших

ДЭЭЛЭЭРЭЭ ГОЁЪЁ!

МОНГОЛОО СУРЪЯ

Энэ сайтанд буй асуудлуудыг ярилцан мэтгэлцэх нь эрүүл байгаагийн шинж юм. Харин бид мэтгэлцээнийг соёлт замаар өрнүүлэх хэрэгтэй бөгөөд дэмий номчирхол, цэцэрхэлээс ангид, гарцыг эрэлхийлэн тэмүүлсэн, хамтын шийдэл өөд зорьсон байдлаар явуулахыг чин сэтгэлээсээ ятгаж байна! Эзэний мэргэн ухаан биднийг гэгээрүүлэг!

20/10 ЗОРИЛТОД УРИАЛАХ НЬ!!!

Дөрөв дэх Теологийн Товхимол гарлаа!

Гурав дах Теологийн Товхимол гарлаа!

Асуулга (Гурав хүртэлх сонголт)

Та ямар нийтлэл уншмаар байна вэ?

Дүнг харах

Loading ... Loading ...